FANDOM


米川県の県道一覧(よねがわけんのけんどういちらん)は、米川県を通る県道の一覧である。

概要編集

他県にまたがる主要地方道は1~20、84番、米川県内で完結する主要地方道は84を除く21~92番、他県にまたがる一般県道は100を除く100番台、米川県内で完結する一般県道は200番台以降。

主要地方道編集

001 - 092編集

 • 1 (欠番)
 • 2 北海県道・米川県道2号羽合日暮線
 • 3 - 7 (欠番)
 • 8 錦島県道・米川県道8号北徳山米川線
 • 9 - 18 (欠番)
 • 19 錦島県道・米川県道19号北東日暮線
 • 20 錦島県道・米川県道20号北東蔵太線
 • 21 米川県道21号
 • 22 米川県道22号
 • 23 米川県道23号
 • 24 米川県道24号
 • 25 米川県道25号
 • 26 - 30 (欠番)
 • 31 米川県道31号
 • 32 米川県道32号
 • 33 米川県道33号
 • 34 米川県道34号
 • 35 米川県道35号
 • 36 米川県道36号
 • 37 米川県道37号
 • 38 米川県道38号
 • 39 米川県道39号
 • 40 米川県道40号
 • 41 米川県道41号
 • 42 米川県道42号
 • 43 米川県道43号
 • 44 米川県道44号
 • 45 米川県道45号
 • 46 米川県道46号
 • 47 米川県道47号
 • 48 米川県道48号
 • 49 米川県道49号
 • 50 米川県道50号
 • 51 米川県道51号
 • 52 米川県道52号
 • 53 米川県道53号
 • 54 米川県道54号
 • 55 米川県道55号
 • 56 米川県道56号
 • 57 米川県道57号
 • 58 米川県道58号
 • 59 米川県道59号
 • 60 米川県道60号
 • 61 米川県道61号
 • 62 米川県道62号
 • 63 米川県道63号
 • 64 米川県道64号
 • 65 米川県道65号
 • 66 米川県道66号
 • 67 米川県道67号
 • 68 米川県道68号
 • 69 米川県道69号
 • 70 米川県道70号
 • 71 米川県道71号
 • 72 米川県道72号
 • 73 米川県道73号
 • 74 米川県道74号
 • 75 米川県道75号
 • 76 米川県道76号
 • 77 米川県道77号
 • 78 米川県道78号
 • 79 米川県道79号
 • 80 米川県道80号
 • 81 米川県道81号
 • 82 米川県道82号
 • 83 米川県道83号
 • 84 錦島県道・米川県道84号西の都下川線
 • 85 米川県道85号
 • 86 米川県道86号
 • 87 米川県道87号
 • 88 米川県道88号
 • 89 米川県道89号
 • 90 米川県道90号
 • 91 米川県道91号西川江洲島線
 • 92 米川県道92号鳥島一周線

一般県道編集

101 - 200編集

 • 101 - 105 (欠番)
 • 106 錦島県道・米川県道106号
 • 107 錦島県道・米川県道107号
 • 108 錦島県道・米川県道108号
 • 109 錦島県道・米川県道109号
 • 110 錦島県道・米川県道110号
 • 111 錦島県道・米川県道111号
 • 112 - 200 (欠番)

201 - 300 県中部(米川市、中川市)編集

 • 201 米川県道201号
 • 202 米川県道202号
 • 203 米川県道203号
 • 204 米川県道204号
 • 205 米川県道205号
 • 206 米川県道206号
 • 207 米川県道207号
 • 208 米川県道208号
 • 209 米川県道209号
 • 210 米川県道210号
 • 211 米川県道211号
 • 212 米川県道212号
 • 213 米川県道213号
 • 214 米川県道214号
 • 215 米川県道215号
 • 216 米川県道216号
 • 217 米川県道217号
 • 218 米川県道218号
 • 219 米川県道219号
 • 220 米川県道220号
 • 221 米川県道221号
 • 222 米川県道222号
 • 223 米川県道223号
 • 224 米川県道224号
 • 225 米川県道225号
 • 226 米川県道226号
 • 227 米川県道227号
 • 228 米川県道228号
 • 229 米川県道229号
 • 230 米川県道230号
 • 231 - 300 (欠番)

301 - 400 県南東部編集

 • 301 米川県道301号
 • 302 米川県道302号
 • 303 米川県道303号
 • 304 米川県道304号
 • 305 米川県道305号
 • 306 米川県道306号
 • 307 米川県道307号
 • 308 米川県道308号
 • 309 米川県道309号
 • 310 米川県道310号
 • 311 米川県道311号
 • 312 米川県道312号
 • 313 米川県道313号
 • 314 米川県道314号
 • 315 米川県道315号
 • 316 米川県道316号
 • 317 米川県道317号
 • 318 米川県道318号
 • 319 米川県道319号
 • 320 米川県道320号
 • 321 米川県道321号
 • 322 米川県道322号
 • 323 米川県道323号
 • 324 米川県道324号
 • 325 米川県道325号
 • 326 米川県道326号
 • 327 米川県道327号
 • 328 米川県道328号
 • 329 米川県道329号
 • 330 米川県道330号
 • 331 米川県道331号
 • 332 米川県道332号
 • 333 米川県道333号
 • 334 米川県道334号
 • 335 米川県道335号
 • 336 米川県道336号
 • 337 米川県道337号
 • 338 - 400 (欠番)

401 - 500 県中西部(国南市、都濃町)編集

 • 401 米川県道401号
 • 402 米川県道402号
 • 403 米川県道403号
 • 404 米川県道404号
 • 405 米川県道405号
 • 406 米川県道406号
 • 407 米川県道407号
 • 408 米川県道408号
 • 409 米川県道409号
 • 410 米川県道410号
 • 411 米川県道411号
 • 412 米川県道412号
 • 413 米川県道413号
 • 414 米川県道414号
 • 415 米川県道415号
 • 416 米川県道416号
 • 417 米川県道417号
 • 418 米川県道418号
 • 419 米川県道419号
 • 420 米川県道420号
 • 421 米川県道421号
 • 422 米川県道422号
 • 423 米川県道423号
 • 424 米川県道424号
 • 426 - 500(欠番)

501 - 700 県北西部編集

 • 501 米川県道501号
 • 502 米川県道502号
 • 503 米川県道503号
 • 504 米川県道504号
 • 505 米川県道505号
 • 506 米川県道506号
 • 507 米川県道507号
 • 508 米川県道508号
 • 509 米川県道509号
 • 510 米川県道510号
 • 511 米川県道511号
 • 512 米川県道512号
 • 513 米川県道513号
 • 514 米川県道514号
 • 515 米川県道515号
 • 516 米川県道516号
 • 517 米川県道517号
 • 518 米川県道518号
 • 519 米川県道519号
 • 520 米川県道520号
 • 521 米川県道521号
 • 522 米川県道522号
 • 523 米川県道523号
 • 524 米川県道524号
 • 525 米川県道525号
 • 526 米川県道526号
 • 527 米川県道527号
 • 528 米川県道528号
 • 529 米川県道529号
 • 530 米川県道530号
 • 531 米川県道531号
 • 532 米川県道532号
 • 533 米川県道533号
 • 534 米川県道534号
 • 535 米川県道535号
 • 536 米川県道536号
 • 537 米川県道537号
 • 538 米川県道538号
 • 539 米川県道539号
 • 540 米川県道540号
 • 541 米川県道541号
 • 542 米川県道542号
 • 543 米川県道543号
 • 544 米川県道544号
 • 545 米川県道545号
 • 546 米川県道546号
 • 547 米川県道547号
 • 548 米川県道548号
 • 549 米川県道549号
 • 550 米川県道550号
 • 551 米川県道551号
 • 552 米川県道552号
 • 553 米川県道553号
 • 554 米川県道554号
 • 555 米川県道555号
 • 556 米川県道556号
 • 557 米川県道557号
 • 558 米川県道558号
 • 559 米川県道559号
 • 560 米川県道560号
 • 561 米川県道561号
 • 562 米川県道562号
 • 563 米川県道563号
 • 564 米川県道564号
 • 565 米川県道565号
 • 566 米川県道566号
 • 567 米川県道567号
 • 568 米川県道568号
 • 569 米川県道569号
 • 570 米川県道570号
 • 571 米川県道571号
 • 572 米川県道572号
 • 573 米川県道573号
 • 574 米川県道574号
 • 575 米川県道575号
 • 576 米川県道576号
 • 577 米川県道577号
 • 578 米川県道578号
 • 579 米川県道579号
 • 580 米川県道580号
 • 581 米川県道581号
 • 582 米川県道582号
 • 583 米川県道583号
 • 584 米川県道584号
 • 585 米川県道585号
 • 586 米川県道586号
 • 587 米川県道587号
 • 588 米川県道588号
 • 589 米川県道589号
 • 590 米川県道590号
 • 591 米川県道591号
 • 592 米川県道592号
 • 593 米川県道593号
 • 594 米川県道594号
 • 595 米川県道595号
 • 596 米川県道596号
 • 597 米川県道597号
 • 598 米川県道598号
 • 599 米川県道599号
 • 600 米川県道600号
 • 601 米川県道601号
 • 602 米川県道602号
 • 603 米川県道603号
 • 604 米川県道604号
 • 605 米川県道605号
 • 606 米川県道606号
 • 607 米川県道607号
 • 608 米川県道608号
 • 609 米川県道609号
 • 610 米川県道610号
 • 611 米川県道611号
 • 612 米川県道612号
 • 613 米川県道613号
 • 614 米川県道614号
 • 615 米川県道615号
 • 616 米川県道616号
 • 617 米川県道617号
 • 618 米川県道618号
 • 619 - 700 (欠番)

701 - 707 離島部編集

関連項目編集

広告ブロッカーが検出されました。


広告収入で運営されている無料サイトWikiaでは、このたび広告ブロッカーをご利用の方向けの変更が加わりました。

広告ブロッカーが改変されている場合、Wikiaにアクセスしていただくことができなくなっています。カスタム広告ブロッカーを解除してご利用ください。

FANDOMでも見てみる

おまかせWiki